Tillbaka

Pågående projekt

 • Bäckström Anläggning AB. Ramavtal med Fortum Värme Fjärrvärme samt fjärrkyla arbeten

 • Bäckström Anläggning AB Grundläggning och finplaneringsarbeten nytt gruppboende. Kund: Österling Bygg Stockholm AB

 • Bäckström Anläggning AB Upprustningsarbeten Rotebroköp centrum Kund: ByggPartner i Stockholm AB

 • Bäckström Anläggning AB NL 22 Rörarbeten samt vägbyggnad och finplanering Kund: Bilfinger Civil

 • Bäckström Anläggning AB Garanti och servicearbeten HSB Kund : Jungarve Bygg AB

 • Bäckström Anläggning AB UC markvärme Hornstull Kund: Stockpipe AB

 • Bäckström Anläggning AB Kraftvärmeverk Brista 2 Fortum Värme AB. Projektet innefattar Grund och markarbeten för byggandet av ett nytt kraftvärmeverk och pågår t.o.m 2013

 • Bäckström Anläggning AB Kraftvärmeverk Brista 2- Fortum Värme AB

 • Bäckström Anläggning AB City Banan etapp Anslutning Stockholm Södra- Bilfinger Berger. Projektet innefattar schakt och grundläggnings arbeten för den nya city banan och pågår t.o.m 2014-15

 • Bäckström Stockholm AB Södermälarstrand JVS Zublin/Phil Schakt vid kaj för sänktunnel av citybanan, Riddarfjärden

 • Bäckström Stockholm AB Citybanan Söderströmstunneln- Skanska

 • Bäckström Stockholm AB Citybanan Vasatunneln- Skanska

 • Bäckström Stockholm AB Norra Länken NL 22- Bilfinger Berger

 • Bäckström Stockholm AB Norra Länken NL12- Bilfinger Berger